Home

ugradnja, prodaja i pregled sistema za detekciju gasa 

prodaja, ugradnja i održavanje sistema ekološke zaštite od ptica, glodara, insekata, divljih životinja

finansijski i menadžment konsalting

kontrolnolisanje instalacija i uređaja sistema za detekciju gasa, sistema protivpožarne detekcije i gromobranskih instalacija