Home

ugradnja, prodaja i pregled sistema za detekciju gasa 

Prodaja, ugradnja i održavanje sistema ekološke zaštita od ptica, glodara, insekata, divljih životinja

finansijski i menadžment konsalting

kontrolnolisanje instalacija i uređaja sistema za detekciju gasa, sistema protivpožarne detekcije i gromobranskih instalacija